Jackie Sleper

'Dulce y Amargo' voorbezichtiging reizende expositie langs acht musea in Mexico 23 januari t/m 2 februari 2008
Voorafgaande aan een tentoonstellingscyclus in Mexico presenteert Galerie Quintessens de schilderijen, objecten en installaties van Jackie Sleper die in 2008 in acht Mexicaanse musea te zien zullen zijn en waarin de kunstenares op een authentieke manier de ziel van de Mexicaanse samenleving raakt en blootlegt. In de Utrechtse voorpremière zijn onder meer vijftien werken te zien die zij op basis van ontmoetingen, gesprekken, ervaringen en ontdekkingen in Mexico maakte.
De oorspronkelijke beeldtaal die Jackie Sleper het afgelopen decennium ontwikkelde, biedt haar de mogelijkheid om met een fluwelen hamer aan te beuken tegen toestanden die haar gevoel voor rechtvaardigheid en menselijkheid tarten. Ze verpakt haar verontwaardiging in feeërieke schoonheid, relativerende humor, oogstrelende metaforen, exotische kleuren en grimmige sprookjes. De basis voor de schilderijen wordt gevormd door zwart-wit foto's die niet gemanipuleerd of geënsceneerd zijn. De afdrukken op fotopapier zijn beschilderd met olieverf. De bewerkingen leveren beelden op waarin het onderscheid tussen de toegepaste artistieke disciplines (fotografie en schilderkunst) volledig wegvalt.
Als basis voor de sculpturen fungeren (schaal)modellen die met piepschuim, was en rubber zijn opgebouwd en daarna zijn uitgevoerd in porselein of combinaties van porselein met polyester en hout. Evenals de werken op papier zijn ook de objecten unica. Hoewel de mogelijkheid bestaat om de werken in kleine series te produceren, kiest de kunstenares bewust voor unica. Beeldende kunst moet in haar optiek eenmalig en uitzonderlijk zijn. Een ander opvallend element is de toevoeging van natuurlijke elementen (of afdrukken en afgietsels daarvan) die overdaad en rijkdom suggereren. Het gebruik van robijnen en bloedkoraal is kenmerkend voor die werkwijze.
Jackie Sleper spreekt in metaforen. Zij verpakt maatschappelijke betrokkenheid en politieke boodschappen in gevisualiseerde statements die minder hard of genadeloos bij de toeschouwer binnenkomen dan de dagelijkse realiteit waarop ze gebaseerd zijn. Het engagement dringt zich niet onmiddellijk als zodanig op. Wie het werk op zich laat inwerken zal echter al snel dieper liggende betekenislagen en referentiekaders herkennen. Wat aan de oppervlakte in eerste instantie nog glanst en schittert blijkt bij nadere beschouwing te wringen en te schuren. De situaties waarmee Jackie Sleper de kijker confronteert zijn vaak bitterzoet maar nooit cynisch of rauw. Hoewel zij zich als een eigengereide, onafhankelijke geest en als een warme persoonlijkheid met rebelse trekjes manifesteert, zal zij er nooit voor kiezen de harde werkelijkheid ontluisterend te verbeelden.
Tijdens haar reizen door Mexico kon Jackie Sleper niet om het vuil, het onrecht en de verloedering heen. In beeldende kunst die ze al eerder maakte (o.a. over de Dalai Lama en de kinderen van Beznan), had ze al bewezen schokkende feiten op integere en intrigerende manier te kunnen benaderen zonder te vervallen in valse sentimenten. Exemplarisch is ook de poging om in de verbeelding van de kleine ridder Lohengrin te komen tot rehabilitatie van de in ongenade gevallen componist Richard Wagner. Tegenover bloederige of bloedstollende taferelen plaatst zij verhalen die enerzijds geruststellend en hoopgevend zijn en anderzijds de essentie van het gesignaleerde probleem blootleggen. De beelden zijn niet compromitterend maar wel compromisloos. Voordeel is dat iedereen er kennis van kan nemen zonder getraumatiseerd of gefrustreerd te raken of het hoofd met afschuw af te wenden.
Jackie Sleper wil niet shockeren maar iets voelbaar en hanteerbaar maken. Ze wil geen onrecht uitvergroten maar oplossingen aandragen in de vorm van ongebruikelijke en positieve zienswijzen. Ze rebelleert maar doet dat op een aandoenlijke, ontroerende en menswaardige manier. Op basis van herinneringen creëert zij een eigen en geloofwaardige wereld waarin feiten en gebeurtenissen in een nieuwe context geplaatst worden. Het onrecht dat het Mexicaanse establishment de armen aandoet, de kleurrijke rituelen en voor westerse begrippen ongewone benadering van de dood, het zware leven van Frida Kahlo en andere onderwerpen die de kern van de samenleving raken, worden gerevitaliseerd in beeldende kunst die schaamte met schoonheid verbindt, die hoop geeft op een betere toekomst en die laat zien dat kinderen het antwoord zijn op onrecht en ongelijkheid. Van hen moet de overwinning komen, omdat zij nog geloven in de sprookjeswereld die Jackie Sleper verbeeldt zonder haar ogen te sluiten voor de werkelijkheid.